Al bijna 1500 handtekeningen opgehaald met petitie red schoolgebouw de populier van de sloop

Normal foto persbericht 3
Afbeelding: red schoolgebouw De Populier

Petitie Red schoolgebouw De Populier van de sloop in de Haagse Bomenbuurt heeft na ruim twee weken tijd al bijna 1500 handtekeningen opgeleverd. Er komen steunbetuigingen binnen van wijkgenoten, (oud)leerlingen en leden van belangenorganisaties die zich inzetten voor behoud van monumenten en beeldbepalende gebouwen die vaak mede de specifieke wijkidentiteit bepalen. De petitie, een initiatief van de wijkwerkgroep ‘Red De Populier’, zal in oktober worden aangeboden aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Monumentaal trapportaal

Het pand waar de middelbare scholengemeenschap is gevestigd behoort toe aan de Lucas Onderwijs Stichting. Deze wil het gebouw renoveren. Dat leidt tot algehele sloop en nieuwbouw of gedeeltelijke sloop met behoud van de markante voorgevel en het monumentale trapportaal. Werkgroep Red De Populier is sinds eind vorig jaar bezig om in overleg met de gemeente betrokken te raken bij de planvorming rond de verbouwing. Helaas waren de plannen al in een dusdanig vergevorderd stadium dat er geen ruimte meer was voor inhoudelijk overleg met wijkbestuur en belanghebbenden. Dit is opmerkelijk voor een wethouder die in het Coalitieakkoord nadrukkelijk de passage liet opnemen: Wij vinden het belangrijk dat inwoners niet worden verast door uitbreidingsplannen of nieuwbouw van scholen’ en ‘We bespreken de integrale huisvestingsplannen in een vroeg mogelijk stadium met belanghebbenden’.

Met respect omgaan met erfgoed

De Gemeente nam De Populier vorig jaar nog op in het boek 10 met een griffel ‘Portretten van de mooiste Haagse scholen’. Robert van Asten, wethouder Monumentenzorg en tevens wijkwethouder Segbroek pleit hierin ‘met respect om te gaan met dit erfgoed en waar mogelijk deze voor de toekomst te behouden, als zichtbaar teken van de eigen identiteit van de buurt’. Het boek vormde de aanleiding om te inventariseren of deze parels van Den Haag alsnog een plaats verdienen op de Monumentenlijst. Wethouder Van Asten heeft inmiddels toegezegd deze inventarisatie nog dit jaar ter bespreking in de Gemeenteraad in te dienen, zodat kan worden vastgesteld welke gebouwen behouden moeten blijven.
Helaas lijkt dit voor De Populier te laat te zijn.

Postzegelveldje

De werkgroep ziet tevens dat in de verbouwingsplannen ruimte wordt ingebouwd voor meer leerlingen. Waar het gebouw ooit bestemd was voor zo’n 600 leerlingen, zijn er inmiddels meer dan 950 gehuisvest. In 2007 heeft de gemeente de school laten weten ‘dat er geen groeimogelijkheden zijn op deze locatie’ en sloot voor vijf jaar een convenant met de school. Dat gegeven is uiteraard niet veranderd. Het ‘postzegelveldje’ midden in de wijk maakt onomstotelijk duidelijk dat er geen ruimte is voor meer bebouwing of meer leerlingen.

Toen de school zo’n tien jaar geleden een etage op het gebouw liet plaatsen, zegde zij aan de buurt toe niet verder te gaan groeien. Het bijgebouw tegenover de school zou worden afgestoten. In 2012 heeft de school aangegeven naar een alternatieve locatie te willen verhuizen. Inmiddels blijkt uit door de school aangeleverde statistische gegevens dat het leerlingaantal is toegenomen en is het bijgebouw nog steeds in gebruik als leslocatie.

De petitie is te vinden op: bit.ly/reddepopulier of https://secure.avaaz.org/nl/community_petitions/Het_college_van_Burgermeester_en_Wethouders_Red_schoolgebouw_de_Populier_in_Den_Haag_van_de_sloop/

Adverteren op Den-Haag.nu vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Den-Haag.nu en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Den Haag
14:10

18° C

Lichtbewolkt

1.34 km/h

70%

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief