Den Haag introduceert strenge regels kamerbewoning en vakantieverhuur

Normal hofvijverdenhaag
Afbeelding: The Hague Marketing Bureau

Vanwege de groei van de stad staat de bestaande woningvoorraad in Den Haag steeds meer onder druk. Dit heeft gevolgen voor woningzoekenden in Den Haag en de leefbaarheid. Het stadsbestuur nam in het voorjaar van 2020 al een voorschot op nieuw te ontwikkelen beleid, met een tijdelijk verbod op nieuwe vergunningen voor kamerbewoning en een verbod op vakantieverhuur. Vandaag informeert het stadsbestuur de raad over het nieuwe beleid, dat rond 1 april 2021 ingaat.  

Den Haag groeit met circa 5000 inwoners per jaar tot 620.000 bewoners in 2040. Wethouder Martijn Balster (Wonen, Wijken en Welzijn): “In deze tijd van woningnood moeten we zoveel mogelijk woningen beschikbaar houden, zodat Hagenaars betaalbaar en fatsoenlijk kunnen wonen. Uitgangspunt voor het nieuwe beleid is dat het onttrekken van woningen zoveel mogelijk wordt voorkomen. Bewoners kunnen hun woning toeristisch verhuren (via een platform als Airbnb) als ze zelf op vakantie zijn, op voorwaarde dat ze dit registreren. De handhaving op misstanden wordt versterkt”.

Verbod nieuwe vergunningen kamerbewoning

In afwachting van het nieuwe beleid worden momenteel geen nieuwe vergunningen afgegeven voor kamerbewoning. Het verbod op nieuw af te geven vergunningen wordt permanent in wijken met een gemiddelde WOZ-waarde in het goedkope segment (tot €198.500 in 2020). Dit geldt ook voor  wijken waar kamerbewoning meer dan 5% bedraagt én buurten die als kwetsbaar gebied zijn aangeduid.

Daar waar kamerbewoning wel is toegestaan, wordt een vergunning verplicht voor kamerbewoning vanaf 3 personen, in plaats van 4 personen in het oude beleid. Voor kamerbewoning vanaf 9 personen worden in het geheel geen nieuwe vergunningen meer afgegeven.

Het stadsbestuur gaat ook hogere kwaliteitseisen stellen aan kamerbewoning. Het minimum woonoppervlak per kamerbewoner wordt opgehoogd naar 18 m2 en er worden geluidseisen gesteld bij kamerbewoning vanaf vijf personen.

Toeristische verhuur 

In januari 2020 bepaalde de Raad van State dat het verhuren van een woning aan toeristen zonder onttrekkingsvergunning niet is toegestaan. Dit betekent dat vakantieverhuur ook in Den Haag zonder vergunning momenteel niet is toegestaan, tot er nieuw beleid is ontwikkeld. In Den Haag geldt het uitgangspunt dat vakantieverhuur alleen mogelijk is wanneer dit niet leidt tot permanente woningonttrekking en wanneer registratie plaatsvindt.

Dankzij de komst van de nieuwe Wet toeristische verhuur van woonruimte wordt het voor bewoners van Den Haag straks weer mogelijk hun woning te verhuren aan toeristen als ze zelf op vakantie zijn (vakantieverhuur). Zij kunnen hiervoor dan een vergunning aanvragen. Met deze vergunning mogen zij hun woning maximaal 30 nachten per kalenderjaar verhuren, verspreid over maximaal 5 verhuringen. De vergunning wordt voor een termijn van drie jaar verstrekt. Het bieden van tijdelijk verblijf (short stay) in woonruimten blijft verboden.

Nota voorraadbeleid

Bovenstaande maatregelen zijn vastgelegd in de Nota Voorraadbeleid 2020, een nadere uitwerking van de Woonagenda. Wethouder Balster is blij met de stappen die nu gezet worden: “Elke woning in de stad is broodnodig. Woningen zijn een verdienmodel geworden en 'verkameren’ is tot kunst verheven. In het belang van de leefbaarheid en betaalbaarheid zijn stevige spelregels nodig. Dat helpt ons in de handhaving van illegale woningonttrekking. Woningonttrekking is onwenselijk. Met deze maatregelen kunnen wij dit hopelijk zo snel mogelijk een halt toeroepen”.  

Adverteren op Den-Haag.nu vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Den-Haag.nu en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Den Haag
09:06

18° C

Lichtbewolkt

1.34 km/h

70%

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief