Koninklijke onderscheiding voor gepensioneerde politieagent Peter Dik

7 maanden geleden gepubliceerd

Peter Dik, een politieagent die op het punt staat met pensioen te gaan, ontving de Koninklijke onderscheiding ‘Ridder in de Orde van Oranje-Nassau’. De onderscheiding werd uitgereikt door burgemeester Jan van Zanen wegens Diks jarenlange inzet bij demonstraties in Den Haag.

Ontroerde reactie van Peter Dik

Na zijn aankomst in de aula van het hoofdbureau, werd Dik opgewacht door familie, vertegenwoordigers van diverse partnerorganisaties en veel collega’s en oud-collega’s. De ongeveer honderd aanwezigen overvielen de zichtbaar ontroerde Peter met een staande ovatie.

Een lange en toegewijde carrière

Peter Dik startte zijn carrière begin jaren zeventig bij de Koninklijke Marechaussee en stapte in de jaren tachtig over naar de politie. Gedurende zijn carrière vervulde hij diverse functies binnen de organisatie. Een daarvan was zijn rol als taakcommandant bij de Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO), waar hij verantwoordelijk was voor de handhaving van netwerken tijdens demonstraties.

Waardering van de burgemeester

Burgemeester Jan van Zanen prees de inzet van Dik tijdens zijn toespraak. Hij benadrukte dat de politie een cruciale rol speelt in het faciliteren van veilige en ordelijke demonstraties in Den Haag, de ‘demonstratiehoofdstad’ van Nederland met meer dan tweeduizend demonstraties per jaar. Daarbij noemde hij Dik ‘de juiste man op de juiste plek’ en bedankte hem voor zijn engelengeduld en zijn vermogen om escalatie te voorkomen.

Dankwoord van Peter Dik

Peter Dik, zichtbaar onder de indruk, bedankte iedereen voor de erkenning. Hij benadrukte dat hij zijn werk altijd met veel plezier heeft gedaan, ook al was het soms moeilijk. Hij dankte zijn collega’s en zijn vrouw en familie voor hun voortdurende steun.