Ministerie van BZK nodigt inwoners van Zuid-Holland uit voor informatiebijeenkomst over Nationale Omgevingsvisie

Normal 946
Afbeelding: Oscar Seijkens

Den Haag, 3 september – In wat voor land willen we graag leven? Niet iedereen denkt daar hetzelfde over. De een ziet een bruisende metropool voor zich, de ander wil liever een zo groen mogelijke leefomgeving.  We hebben in ons land te maken met vraagstukken als: hoe verhouden de ontwikkelingen binnen de landbouw en de logistiek zich tot milieu en natuur? Waar is ruimte voor duurzame energie, zoals windmolens en zonnepanelen? En hoe houden we regio’s bereikbaar? Met het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) presenteert het Rijk een toekomstvisie op de inrichting van ons land. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informeert inwoners over deze visie en biedt hen de mogelijkheid om vragen te stellen en een zienswijze in te dienen. Hiervoor organiseert het ministerie informatiebijeenkomsten in alle provincies. Op dinsdag 10 september vindt een bijeenkomst plaats in het Ypsilongebouw (5e etage), aan de Floris Grijpstraat in Den Haag.

Met meer dan 17 miljoen Nederlanders op ruim 41.000 km2 moeten we in ons land goed nadenken hoe we onze leefomgeving inrichten. De vraagstukken uit de ontwerp-NOVI spelen ook in de provincie Zuid-Holland. Denk aan de vernieuwing van het Haagse stationsgebied waarbij ruimte is voor kantoren, woningbouw én groen en waarbij de gemeente Den Haag, Leidschendam-Voorburg, het Rijk, de metropoolregio en de provincie Zuid-Holland investeren in de bereikbaarheid van de regio.

Versnellen woningbouw
Een goed voorbeeld van hoe er in de in de regio Zuid-Holland al gewerkt wordt aan belangrijke opgaven is op gebied van de woningmarkt. Net als in veel andere provincies is er een grote behoefte aan meer woningen. Daarom hebben Zuid-Hollandse gemeenten, de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag de handen in een geslagen in de Verstedelijkingsalliantie. Samen werken zij de komende jaren aan de bouw van 170.000 woningen langs de spoorlijn van Leiden naar Dordrecht. Door gemeenten, provincie en de metropoolregio wordt bovendien samengewerkt op het gebied van bereikbaarheid. In de komende jaren wordt er door deze overheden gezamenlijk 137 miljoen euro geïnvesteerd om het Central Innovation District (CID) en de Binckhorst via de fiets en het openbaar vervoer beter bereikbaar te maken. 

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) helpt provincies, gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners om een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen om met deze uitdagingen aan de slag te gaan.

Inwoners van Zuid-Holland kunnen op 10 september tussen 19:00 uur en 21:00 uur meer te weten komen over de Nationale Omgevingsvisie, vragen stellen en ter plekke hun zienswijze indienen. De informatiebijeenkomst vindt plaats in het Ypsilongebouw (5e etage) in Den Haag.

Adverteren op Den-Haag.nu vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Den-Haag.nu en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Den Haag
13:52

18° C

Lichtbewolkt

1.34 km/h

70%

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief