Politiepersoneel bestraft voor grensoverschrijdende opmerkingen

7 maanden geleden gepubliceerd

Twee politiemedewerkers van de eenheid Den Haag hebben een disciplinaire straf ontvangen na het maken van grensoverschrijdende opmerkingen naar een collega. Deze opmerkingen, die in diensttijd werden gemaakt, speelden in op radicalisme of terrorisme, en werden beschouwd als het overschrijden van een duidelijke grens.

Disciplinaire maatregelen

Als onderdeel van de straf moeten de betrokken medewerkers een educatieve maatregel uitvoeren. Daarnaast moeten ze verlofuren inleveren. Deze acties worden genomen om niet alleen te straffen, maar ook om ervan te leren. De politie wil een organisatie zijn waarin iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt, en dergelijke uitingen passen daar niet bij.

Evaluatie en reflectie

Naast de straf zullen de betrokken medewerkers de gebeurtenissen reflecteren in meerdere bijeenkomsten met hun collega’s. Deze stap is bedoeld om bewustzijn te verhogen en om te leren van de situatie. Meldingen over ongepast gedrag worden door de politie zeer serieus genomen.

Adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening ambtenaren (AGFA)

In deze gevallen is advies gevraagd aan de Adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening ambtenaren (AGFA). Deze commissie beoordeelt of gedane uitspraken onder de vrijheid van meningsuiting vallen en of er een grens is overschreden. AGFA heeft geen bezwaar tegen de disciplinaire straf die de politie heeft opgelegd.