Structurele oplossingen nodig voor groeiend aantal daklozen Den Haag

Normal pexels alvin decena 808424
Afbeelding: Pexels

De afgelopen maanden zijn wederom belangrijke stappen gezet om de problematiek rondom dakloosheid tegen te gaan. Er worden in Den Haag meer mensen opgevangen en er zijn meerdere veelbelovende initiatieven gestart. Toch blijft het beroep op de maatschappelijke opvang in Den Haag stijgen. Dat schrijft wethouder Bert van Alphen (maatschappelijke opvang) in zijn derde voortgangsrapportage Maatschappelijke Opvang.

Er komen meer opvangplekken bij en bijna alle opvangplekken in Den Haag hebben 24-uurs opvang. Zo heeft de gemeente de afgelopen periode extra opvangplekken voor alleenstaande moeders en zwangere vrouwen en meer woningen voor de opvang van gezinnen gerealiseerd.

In mei is een complete corona-zorglocatie voor dak- en thuislozen met quarantaineplekken gebouwd en in Bezuidenhout-West opent in november 2020 een permanente woonlocatie die in de plaats komt van de tijdelijke doorstroomvoorziening aan de Sportlaan.

Helaas is de beeldvorming rondom dakloosheid nog steeds veelal stigmatiserend. Zij worden vaak als probleem ervaren. Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen. Zo hebben wij heel veel reacties van enthousiaste vrijwilligers gekregen op onze oproep om te helpen op de noodlocaties aan het begin van de coronacrisis. Ook het burger- en ondernemersinitiatief Doneer een Dorp is een hartverwarmend voorbeeld van de maatschappelijke betrokkenheid, waarbij mensen volledig belangeloos donaties doen voor mensen die geen huis boven hun hoofd hebben, zegt wethouder Van Alphen.

Beroep op de maatschappelijke opvang blijft stijgen

Het beroep op de maatschappelijke opvang in Den Haag blijft echter stijgen. De coronapandemie heeft de toch al grote druk op de maatschappelijke opvang verder verhoogd. Inmiddels wachten ruim 180 mensen op een plek in de opvang. Om de problemen structureel tegen te gaan, wordt er ingezet op onder andere preventie, extra woonplekken en vernieuwing van de opvang en begeleiding. Samen met regiogemeenten, het Rijk en partners in de stad werkt de gemeente aan duurzame oplossingen.

Voorkomen van dakloosheid

Het voorkomen van dakloosheid en het bieden van toekomstperspectief werkt. Door afspraken met corporaties en extra inzet op schuldhulpverlening is het aantal huisuitzettingen in 2020 verder gedaald, van 88 huisuitzettingen in 2019 naar 9 in 2020. Om te voorkomen dat er nog meer jongeren dakloos worden en in de maatschappelijk opvang of op straat terechtkomen, is de pilot Kamers met Aandacht gestart. Het doel van deze pilot is om bij te dragen aan de succesvolle uitstroom van jongeren uit de jeugdhulp.

De afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat de invoering van de kostendelersnorm maatschappelijke problemen veroorzaakt en oplossingen in de weg staat. Zo kan de kostendelersnorm voor uitkeringsgerechtigde hoofdbewoners een financiële drempel vormen om iemand onderdak te verlenen. Als alternatief wil de gemeente Den Haag de medebewonersnorm introduceren, waarbij deze drempel wordt weggenomen. Hierover zijn gesprekken met het ministerie van SZW.

Extra middelen van het Rijk voor preventie, vernieuwing en wonen met begeleiding

Het ministerie van VWS heeft voor de periode 2020-2021 extra middelen ter beschikking gesteld voor de aanpak van de dakloosheid. Dit mede naar aanleiding van de brandbrief die de G4 vorig jaar aan de betrokken bewindslieden heeft gestuurd. Daarin stond dat grote steden de grens hebben bereikt om de problemen zelf op te lossen. De gemeente Den Haag krijgt € 16,2 mln van het Rijk. Deze bijdrage wil de gemeente met name gebruiken voor preventie, realiseren van extra woonplekken en beter gebruik van bestaand woonaanbod, optimaal gebruik van regelruimte en het tegengaan van dakloosheid onder jongeren.

Er is de komende jaren nog veel te doen. De groei van het beroep op de maatschappelijke opvang moet worden afgeremd en de uitstroom moet verder omhoog. Dat kan ik niet alleen. Samen met mijn collega’s van Zorg en Wonen maken we hier al goede stappen in met de Taskforce Huisvesting Zorgdoelgroepen. Een verdere brede steun is echter hard nodig. We zullen samen met de regio en de partners in de stad de schouders moeten zetten onder deze grote maatschappelijke opgave, aldus wethouder Bert van Alphen.

Adverteren op Den-Haag.nu vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Den-Haag.nu en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Den Haag
12:22

18° C

Lichtbewolkt

1.34 km/h

70%

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief