Tweede Hackathon Mensenhandel: Internationale krachtenbundeling tegen online mensenhandel

6 maanden geleden gepubliceerd

Nederland heeft, in samenwerking met Europol, een drie dagen durende actie gecoördineerd tegen online mensenhandel. De Hackathon Mensenhandel 2023 vond plaats van 18 tot en met 22 september bij de Politieacademie in Apeldoorn. Het evenement bracht 85 experts uit 26 landen samen, waaronder 22 EU-lidstaten en vier landen buiten de Europese Unie.

Doel van de Hackathon

Het doel van de Hackathon Mensenhandel 2023 was een uitgebreider beeld te krijgen van de rekrutering van slachtoffers van de meest voorkomende vormen van mensenhandel: seksuele uitbuiting en arbeidsuitbuiting. De deelnemers controleerden in totaal 371 platforms op mensenhandelactiviteiten. De Europese Arbeidsinspectie, Cepol, INTERPOL, de OVSE en de International Justice Mission namen ook deel aan de actie.

Online rekrutering

Criminelen maken steeds vaker gebruik van het internet om slachtoffers te rekruteren voor seksuele en arbeidsuitbuiting. Ze doen valse beloften over een beter leven, onderwijs, werk of huwelijk, of bieden nepbanen in het buitenland aan. Ook bieden mensenhandelaren soms immigratiediensten aan aan mensen die willen migreren, en misbruiken ze hun kwetsbaarheid zodra ze in het buitenland zijn.

Resultaten

De Hackathon Mensenhandel heeft een aantal belangrijke resultaten opgeleverd:

  • 85 personen/gebruikersnamen gecontroleerd
  • 371 platforms gecontroleerd
  • 325 communicatieapparaten gecontroleerd
  • 26 verdachte onlineplatforms gecontroleerd
  • 5 online platforms geïdentificeerd als betrokken bij mensenhandel
  • 10 online platforms gelinkt aan seksueel misbruik van kinderen gecontroleerd

Focus op Oekraïense en Chinese slachtoffers

De grote kwetsbaarheid van Oekraïense vluchtelingen en de toenemende tekenen van seksuele, arbeids- en andere vormen van uitbuiting van Chinese staatsburgers waren voor de onderzoekers reden om zich vooral op deze risicogroepen te richten.

Rol van Europol

Europol ondersteunde de coördinatie van de operationele activiteiten, faciliteerde de uitwisseling van informatie en verleende analytische ondersteuning. Tijdens de actiedagen waren twee deskundigen van Europol aanwezig om de informatie-uitwisseling in realtime te vergemakkelijken en operationele informatie te vergelijken met de databases van Europol.

EMPACT

De hackathon vond plaats onder de vlag van EMPACT, het European Multidisciplinair Platform against Criminal Threats. EMPACT richt zich op dreigingen die voortkomen uit de georganiseerde, zware, internationale misdaad, zoals mensenhandel, illegale vuurwapens, drugs en cybercrime. Het platform versterkt de internationale operationele en strategische samenwerking en de uitwisseling van kennis en informatie tussen politie en justitie, het Openbaar Ministerie en partners zoals de Koninklijke Marechaussee, douane, de FIOD en de Arbeidsinspectie. Europol en Eurojust ondersteunen de EMPACT-activiteiten.